Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana

Menu


Škola - aktuality

Dravci v ZŠ Častrov 23.09.2023

obrázek k článku: Dravci v ZŠ Častrov

I letos navštívil naši školu pan Vondruška s praktickou ukázkou dravců a velmi zajímavým povídáním. Děti měly možnost vidět  a také si pohladit sovu pálenou, káni Harrisovu, orla skalního a výra afrického.

Zahájení nového školního roku 05.09.2023

obrázek k článku: Zahájení nového školního roku

Ve pondělí 4.9.2023 jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2023/2024. Děti ve školních lavicích přivítal starosta obce Častrov pan Miroslav Červenka a náměstek hejtmana kraje Vysočina pan Miroslav Houška. Přejeme všem dětem hodně studijních úspěchů :).

Informace k zahájení nového školního roku 29.08.2023

obrázek k článku: Informace k zahájení nového školního roku

                                      Nový školní rok 2023 – 2024 začíná v pondělí 4. září.

                                                           Sejdeme se v 7:50h.

                        Školní družina zahajuje provoz v úterý 5.9., obědy pro ZŠ také od úterý 5.9.

 

                        Na nové prvňáčky  i ostatní školáky se těší učitelé a zaměstnanci ZŠ.

Ukončení školního roku 2022/23 30.06.2023

obrázek k článku: Ukončení školního roku 2022/23

V pátek 30.6. se s dětmi rozloučili učitelé a zástupci obce, předali si navzájem dárky a školu opouštěli            s přáním hezkých prázdnin.

Pasování prvňáčků na čtenáře 14.06.2023

obrázek k článku: Pasování prvňáčků na čtenáře

V úterý 13.6. byli žáci prvního ročníku slavnostně pasováni na čtenáře. Akce se konala na zámku v Kamenici nad Lipou, prvňáčky pasoval starosta města Tomáš Tesař. Foto v galerii.

Výlet do Žirovnice 06.06.2023

obrázek k článku: Výlet do Žirovnice

Ve čtvrtek 1.6. děti shlédly pohádkové představení "O dvou sestrách" v podání dětského divadelního souboru ze Žirovnice. Výlet pokračoval návštěvou žirovnického zámeckého "pekla"  a zmrzlinou ke Dni dětí. Foto v galerii.

17.05.2023

Divadélko Pernštejni 10.05.2023

Zápis do 1. třídy 30.03.2023

Plavecký výcvik 21.03.2023

obrázek k článku: Plavecký výcvik

V rámci tělesné výchovy jsme opět začali jezdit plavat do pelhřimovského bazénu.

Vítání občánků 09.03.2023

obrázek k článku: Vítání občánků

V neděli 5.3. vystoupily děti ze ZŠ se svým pásmem básní a písní na vítání dětí nově narozených do obce.

Školní výlet do Jihlavy 08.02.2023

obrázek k článku: Školní výlet do Jihlavy

Školní výlet do Jihlavy. Stihli jsme toho dost :-) . Zábavní park Robinson, procházka po městských hradbách, Masarykovo náměstí, kostel sv. Jakuba Většího, jízda po eskalátorech v Cityparku a nakonec Jihlavské podzemí. Foto v galerii.

Školní besídka 03.01.2023

obrázek k článku: Školní besídka

Školní besídka v předvánočním čase je na naší základní škole již dlouholetou tradicí. 21. prosince vpodvečer jsme tedy pozvali rodiče, prarodiče a další hosty k nám do školy. Hlavní program tvořilo jako každý rok divadelní představení v režii školní družiny, tentokrát děti zahrály pohádku O pyšné princezně. V programu následovalo klavírní vystoupení žačky 3. ročníku Karolíny Plášilové a dále řada vánočních písní a koled, jež nás všechny naladily na tu správnou vánoční atmosféru. Velký dík patří všem dětem, které trpělivě vystoupení nacvičovaly a i přes ztížené podmínky chřipkové sezóny vše dobře zvládly. Rodičům děkujeme za podporu při kompletaci divadelních kostýmů, všem hostům pak za hojnou účast a hezkou atmosféru podvečera.

Vánoční besídka 15.12.2022

obrázek k článku: Vánoční besídka

Ve středu 21.12. v 16.00h se uskuteční vánoční besídka žáků základní školy. Na programu jsou jako každý rok vánoční písně, koledy a divadelní představení školní družiny. Srdečně zveme všechny rodiče, příbuzné a další hosty!

Výukový program Procházka adventem 14.12.2022

obrázek k článku: Výukový program Procházka adventem

Ve středu 15.12. navštívili naši školu pracovníci spolku Most z Českých Budějovic a ve spolupráci s Pastoračním střediskem Biskupství českobudějovického nás provedli adventem. Žákům přiblížili sv. Barboru, sv. Mikuláše a sv. Lucii a poutavou formou je seznámili s historií, tradicemi a zvyky adventního času.

Adventní koncert 14.12.2022

obrázek k článku: Adventní koncert

Děti ze základní a mateřské školy vystoupí se svým pásmem písní a básní jako každoročně v rámci Adventního koncertu v neděli 18.12. v kostele sv. Mikuláše v Častrově.

Mikulášský den ve škole a školce 05.12.2022

obrázek k článku: Mikulášský den ve škole a školce

Žáci 4. ročníku se již tradičně zhostili úlohy Mikuláše, čertů a anděla :-).

Projektový den ZOO Na Hrádečku 11.10.2022

obrázek k článku: Projektový den ZOO Na Hrádečku

V úterý 11.10. jsme v rámci projektového dne navštívili ZOO Na Hrádečku v Horní Pěně u Jindřichova Hradce. Velmi poutavý výklad nám u každého zvířete poskytla sama paní majitelka ZOO. Seznámili jsme se mnoha zajímavými druhy zvířat a jejich způsobem života, v ZOO si pak dali i svačinku, navštívili dětský koutek a obchod se suvenýry. Pro všechny byl tento projektový den skvělým zážitkem.

Zahájení nového školního roku 01.09.2022

obrázek k článku: Zahájení nového školního roku

Ve čtvrtek 1.9.2022 jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2022/2023. Děti ve školních lavicích přivítala starostka obce Častrov paní Jana Houšková a náměstek hejtmana kraje Vysočina pan Miroslav Houška. Přejeme všem dětem hodně studijních úspěchů :).

Informace k zahájení nového školního roku 29.08.2022

obrázek k článku: Informace k zahájení nového školního roku

Nový školní rok 2022 – 2023 začíná ve čtvrtek 1. září.

Sejdeme se v 7:50h.

Školní družina zahajuje provoz v pondělí 5.9., obědy pro ZŠ od pátku 2.9.

Na nové prvňáky  i ostatní školáky se těší učitelé a zaměstnanci ZŠ.

Výlet Zvůle 28.06.2022

obrázek k článku: Výlet Zvůle

Letos jsme na třídenní školní výlet vyrazili do České Kanady. Přivítal nás krásný kemp u rybníka Zvůle, kde jsme byli ubytovaní v pěkných chatách. Skvělé koupání přímo na místě, dětské hřiště s mnoha prvky a výborná kuchyně nám zpříjemňovaly pobyt, když jsme zrovna nebyli na túře. A že naše nohy našlapaly kilometrů! :-) Podívali jsme se na bizoní farmu, vylezli na rozhlednu u Jakuba a cestou si prohlédli mnoho zajímavých skalních útvarů typických pro tuto krajinu. Měli jsme možnost vyzkoušet si střelbu z airsoftových zbraní a jako každý rok absolvovali i strašidelnou stezku odvahy. Děti si také zahrály mnoho zajímavých her včetně např. kolíčkované. Výlet se letos obzvlášť vydařil a tímto děkujeme všem, kteří se na jeho realizaci i účasti podíleli. Fotografie v galerii.

Pasování prvňáčků 20.06.2022

obrázek k článku: Pasování prvňáčků

I letos byli žáčci prvního ročníku slavnostně pasováni na čtenáře na zámku v Kamenici nad Lipou. Akci každoročně pořádá Městská knihovna Kamenice n/L, prvňáčky pasuje starosta města.

Mimořádný zápis do MŠ pro ukrajinské děti 02.06.2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка  Mgr.Pavel Pospíšil

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta . Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8.6.2022

Místo zápisu / Місце запису: budova ZŠ Častrov,  Častrov 104

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání   lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу  можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Častrově  dne/дата 1.6.2022                                                       

 

 

 

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádný zápis do ZŠ pro ukrajinské děti 02.06.2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Mgr.Pavel Pospíšil

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta . Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 8.6.2022 12.30 – 13.00

Místo zápisu / Місце запису: budova ZŠ

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze  vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

 

V /м.  Častrově  dne/дата 1.6.2022                                                      

 

 

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

 

 

 

 

 

 

Dětské dopoledne 01.06.2022

obrázek k článku: Dětské dopoledne

Žáci ZŠ připravili pro děti z mateřské školy dopoledne plné zábavných disciplín.

Návštěva ZŠ Horní Cerekev 26.05.2022

obrázek k článku: Návštěva ZŠ Horní Cerekev

Návštěva moderní učebny přírodopisu v ZŠ Horní Cerekev spojená s mikroskopickým pozorováním.

Turistická vycházka 13.05.2022

obrázek k článku: Turistická vycházka

Ve středu 11.5. děti společně s pedagogy vyrazily z Častrova po zelené značce na turistickou vycházku směr Jakubín, Ctiboř. Trasa vedla různorodým terénem, takže prověřila fyzickou kondici všech zúčastněných :).

Blíží se pálení čarodějnic 26.04.2022

obrázek k článku: Blíží se pálení čarodějnic

 

Čarodějnice z dílny častrovské školy je na sobotu řádně vystrojena :).

Náhradní termín zápisu do 1. ročníku 25.04.2022

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Častrov  oznamuje:

                         z důvodu velké nemocnosti vyhlašujeme

náhradní termín zápisu

 

do  1. ročníku Základní školy v Častrově

na školní rok 2022/2023

 

na středu  4.května 2022  od 14.00hod do 16.00hod.

 

K zápisu se dostaví i děti po odkladu školní docházky.

Rodiče s sebou přinesou : rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

Mgr.Pavel Pospíšil

ředitel

Den Země v Pelhřimově 21.04.2022

Ukázka ohrožených druhů zvířat 11.04.2022

obrázek k článku: Ukázka ohrožených druhů zvířat

Beseda s odborníkem o ohrožených druzích zvířat s praktickou ukázkou.

Zápis do 1. ročníku 04.04.2022

ZÁPIS do 1. ročníku Základní školy v Častrově

na školní rok 2022/2023

se koná

ve středu 27.dubna 2022 od 14.00hod do 16.00hod

 

K zápisu se dostaví i děti po odkladu školní docházky.

Rodiče s sebou přinesou: rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

Mgr. Pavel Pospíšil

ředitel

 

Plavání 01.04.2022

obrázek k článku: Plavání

Žáci naší školy absolvují v každém školním roce také plavecký výcvik.

Planeta Země 3000 - Madagaskar 15.03.2022

obrázek k článku: Planeta Země 3000 - Madagaskar

V úterý 15.3. 2021 jsme se s žáky zúčastnili velmi zajímavé přednášky fotografa a cestovatele Adama Lelka, zakladatele projektu  Planeta Země 3000. Promítání s vyprávěním z jeho dobrodružné cesty po ostrově Madagaskar bylo pro všechny krásným zážitkem.

Výtvarná výchova 25.02.2022

obrázek k článku: Výtvarná výchova

Jeden z příkladů práce na společném projektu všech ročníků.

Bruslení 21.02.2022

obrázek k článku: Bruslení

V rámci tělesné výchovy jezdí žáci každou zimní sezónu bruslit.

Uzavření MŠ do 30.1.2022 - karanténní opatření 26.01.2022

Nařízení karanténních opatření dětí a žáků - prvotní informace pro zákonné zástupce - viz příloha:

 

 

 

 

Vánoční besídka 22.12.2021

obrázek k článku: Vánoční besídka

V úterý 21. prosince se konala ve škole vánoční besídka pro rodiče a hosty. Hlavní program tvořilo divadelní představení Andělská pohádka, kterou nacvičily děti ve školní družině. Za doprovodu kytar si pak děti společně s hosty zazpívaly několik koled a vánočních písní. Celá besídka byla prodchnuta krásnou vřelou atmosférou, při závěrečné písni v divadélku jsme byli všichni dojati :-).

Upozornění - nový čas adventního koncertu! Zveme rodiče a přátele školy na adventní koncert v sobotu 18.12.2021 v 15,30h. 08.12.2021

Mikulášský den ve škole a školce 06.12.2021

Pozvánka na adventní večer v Častrově 22.11.2021

Výsadba aleje na Perkách 20.10.2021

obrázek k článku: Výsadba aleje na Perkách

V pondělí 18.10. se naši školáci zúčastnili projektu obnovy třešňové aleje na Perkách. Každý ročník si zasadil svůj strom a po dobře odvedené práci se děti občerstvily pohoštěním od organizátorek akce. Jsme rádi, že jsme mohli přispět ke zlepšení životního prostoru v rámci naší obce.

Ukázka dravců - sokolnictví 01.10.2021

obrázek k článku: Ukázka dravců - sokolnictví

V pátek 1. října zavítal do naší školy sokolník s dravci - děti se seznámily s orlem skalním, výrem velkým, sovou pálenou a sýčkem. Dravce předvedl pan sokolník i v letu, děti měly možnost si i některé z nich pohladit. Celá ukázka byla komentovaná velmi zajímavým výkladem.

Turistická vycházka do Ctiboře 30.09.2021

obrázek k článku: Turistická vycházka do Ctiboře

V pondělí 27.9. děti s panem učitelem a paní vychovatelkou vyrazily na pěší výlet do Ctiboře, do Dolního (Vobrova) mlýna. Cestou měly možnost seznámit se s mnoha druhy rostlin a zvířat, viděly jelena evropského s laněmi, dále daňky, koně, potěšily se i s oslíkem a na mlýně si opekly buřty. Výlet se všem moc líbil.

Zahájení nového školního roku 03.09.2021

obrázek k článku: Zahájení nového školního roku

Ve středu 1.9.2021 jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2021/2022. Děti ve školních lavicích přivítala starostka obce Častrov paní Jana Houšková a náměstek hejtmana kraje Vysočina pan Miroslav Houška. Přejeme všem dětem hodně studijních úspěchů :).

Zahájení školního roku 2021/2022 ve středu 1.9.2021 05.08.2021

Ve středu 1.9.2021 opět rádi společně s paní starostkou přivítáme všechny stávající i nové žáčky naší školy při zahájení nového školního roku.

Výlet Budín 25.06.2021

obrázek k článku: Výlet Budín

Ve dnech 22.-24.6. děti společně s panem ředitelem, paní učitelkou, paní vychovatelkou a paní vedoucí školní kuchyně vyrazily na třídenní výlet na kolech. Cílem cyklotrasy byla chatová osada Budín u Žirovnice. Na děti zde i v okolí čekal bohatý program. Koupání v rybníce i bazénu se slanou vodou, zajímavá prohlídka žirovnického zámku a pivovaru včetně expozice knoflíkářství, perleti a historických šicích strojů. Děti měly možnost pozorovat noční oblohu profesionálním hvězdářským dalekohledem díku p. Lavickému, který pozorování obohatil zajímavým výkladem. Absolvovali jsme také noční stezku odvahy a opékání špekáčků, hledání pokladu v rámci společné hry, kterou skvěle připravili naši asistenti. Výletu se stejně jako každý rok zúčastnili i bývalí žáci naší školy, z čehož máme také radost, je to pro naši školičku vizitka pěkných vztahů s žáky :). Poblíž Budína jsme s dětmi narazili na perleťový poklad - skládku perleti z knoflíkářských dílen, takže děti si domů z výletu odvezly kromě zážitků i hmotnou vzpomínku. Cesta domů kolmo poslední den uběhla rychle, počasí sice hrozilo bouřkou, ale pršet začalo naštěstí až po příjezdu. Všichni jsme si výlet moc užili a děkujeme všem, kteří se ho účastnili a podíleli se na jeho přípravě.

Jednodenní cyklovýlet 11.06.2021

Jako přípravu na nadcházející třídenní cyklovýlet jsme zorganizovali dopolední vyjížďku po okolí na kolech. Počasí nám přálo, vydali jsme se za Častrov směrem k hájovně Barborka, kde roste památný strom lípa Barborka. Dál jsme pokračovali k pramenu řeky Želivky a do krásné vesničky Mezná s idylickou návsí. Moc nám chutnala svačinka ve stínu starých lip. No a protože všechny děti byly velmi šikovné a na kolech nás pedagogy často předčily :)), rozhodli jsme se výjezd o kousek prodloužit a tak jsme navštívili ještě místní část Drážďany. Tím jsme celou 18km trasu uzavřeli a vrátili se v dobré náladě do školy.

Mezinárodní den dětí 01.06.2021

obrázek k článku: Mezinárodní den dětí

K mezinárodnímu dni dětí připravily paní kuchařky pro děti milé překvapení - každý dostal balíček plný dobrot a navíc vlastnoručně vyrobené prostírání na stůl s obrázkem nejoblíbenějšího jídla :). V rámci družiny se konalo zábavné odpoledne - více v sekci Školní družina.

Zápis do prvního ročníku Základní školy v Častrově na školní rok 2021/2022 12.04.2021

Zápis do prvního ročníku Základní školy v Častrově na školní rok 2021/2022

 

Z důvodu protiepidemických opatření je letošní zápis bez přítomnosti dětí.

Od 12.4.2021 obdrží rodiče předškoláků v Mateřské škole Častrov ,,Žádost o přijetí ´´.

Ostatní zájemci si vyzvednou formulář osobně v ZŠ Častrov.

Vyplněné žádosti, prosím, osobně odevzdejte ve škole v termínu 12.4. - 23.4.2021.

Následně zákonný zástupce obdrží ,,Rozhodnutí o přijetí´´.

 

Rodiče nás mohou také kontaktovat emailem skolacastrov@seznam.cz nebo na tel. 565437112.

©2020-23 ZŠ Častrov
Code by Slavik.biz