Školní družina

Školní družina slouží k odpočinku a rozvoji zájmů žáků v době po vyučování a efektivnímu využití volného času. Dává také prostor pro komunikaci mezi dětmi navzájem, rodiči a vychovatelkou. Navštěvují ji žáci 1. – 4. ročníku základní školy. Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Vytváří podmínky pro odpočinek žáků po vyučování a aktivní, sportovní a tvořivé využití volného času.

Poplatky školní družiny

Výše měsíčního poplatku za účast ve školní družině je stanovena na 100,- Kč měsíčně bez ohledu na dobu strávenou dítětem v ŠD. Poplatek 500,- Kč se hradí na období září – leden v měsíci září, na období únor – červen se hradí v měsíci únoru. Pokud nebude poplatek řádně uhrazen, bude dítě z docházky do školní družiny vyloučeno.

Dostatečně velké prostory umožňují dobré podmínky pro hry, pohybové aktivity a odpočinek. V MŠ je cvičebna. Pro pobyt venku využíváme zahradu u mateřské školy, která je vybavena pískovištěm, houpačkami, skluzavkou, domečkem a průlezkami. V odpoledních hodinách je zahrada využívána veřejností.

Exkurze v kravíně

Exkurze v kravíně

V první květnový pátek jsme se odpoledne s družinou vydali na exkurzi do místního zemědělského družstva. Měli jsme možnost seznámit se s chovem holštýnského skotu, a to od telátek narozených před pár dny až po starší dojnice. Zajímavý výklad zaměstnanců družstva nám přiblížil … ->
Rallye ŠD Častrov

Rallye ŠD Častrov

Protože duben je měsícem bezpečnosti na silnicích, věnovali jsme se tento měsíc tématu dopravy, pravidel silničního provozu a automobilismu. Uspořádali jsme závody autíček ve třech kategoriích a moc jsme si to užili.

Dokumenty ke stažení

Zobrazeno 2 dokumentů
VelikostNázev dokumentuDatum
103.15 KBŠVP školní družina29.02.24
105.11 KBVnitřní řád školní družiny27.02.24