Základní škola

Současnost školy

Základní školu ve školním roce 2023/2024 navštěvuje 18 žáků.

Školní výlet – kemp Slunečnice

Školní výlet – kemp Slunečnice

Jako vždy na závěr školního roku jsme uspořádali třídenní výlet, tentokrát v překrásné přírodě České Kanady. Kemp Slunečnice nedaleko Strmilova nás přivítal pěknými chatkami, příjemným koupáním a skvělou kuchyní. Čekaly nás zábavné hry včetně večerní stezky, turistická vycházka s návštěvou tradiční tkalcovny ve … ->

Historie školy

Když byla roku 1761 nově obsazena častrovská fara farářem Václavem Křepelkou, byla prý také založena v Častrově škola. Tato první škola byla v přízemním dřevěném a šindelem krytém stavení. Měla jednu třídu a stála v místech dnešního čp.42 /Staré školy/.

Častrov se dočkal nové školní budovy s čp. 104 v létech 1912 až 1913. Byla postavena stavitelem Janem Malinovským za 75 000 korun. O stavbě nové školy rozhodlo obecní zastupitelstvo 27. 3. 1912. V květnu 1912 byly vykopány první sondy a 15. srpna 1913 byla škola odevzdána svému účelu. Do nové školy v Častrově už nechodily děti z okolních vesnic. Škola byla organizována jako dvoutřídní. V roce 1915 chodilo do 1. třídy 65 dětí, do 2. třídy 91 dítě, celkem tedy 156 žáků. V roce 1923 byla pro velký počet žáků otevřena opět 3. třída.

Dokumenty ke stažení

Výroční zprávy