Mateřská škola

Mateřská škola se nachází v obci Častrov, okres Pelhřimov. Byla otevřená v září 1977 a byly v ní dvě třídy. V roce 1997 došlo ke spojení MŠ a ZŠ. Od 1. 1. 2003 byla zřízena Základní škola a mateřský škola Častrov s právní subjektivitou.

V současné době je MŠ jednotřídní a navštěvují ji děti z Častrova a okolních vesnice (Ctiboř, Jakubín, Plec, Metánov).

Dostatečně velké prostory umožňují výborné podmínky pro hry, pohybové aktivity a odpočinek. V MŠ je vlastní jídelna, herna, třída, ložnice a cvičebna, vše je nově vybaveno. Pro pobyt venku využíváme zahradu u mateřské školy, která je vybavena pískovištěm, houpačkami, skluzavkou, domečkem a průlezkami. V odpoledních hodinách je zahrada využívána veřejností.

Dokumenty ke stažení