Naučná stezka Tří králů

Paní učitelky si připravily pro děti naučnou stezku. Na začátku jsme si přečetli příběh o třech králích a vydali se na cestu. Cestou jsme plnili různé úkoly, například jsme kreslili koruny, zpívali písničku o třech králích, nebo hledali stejné koruny.