Plavání

Co by se měl naučit předškolák ve školce? Nejen dobrou grafomotoriku, předčtenářskou či předmatematickou gramotnost, ale i spoustu dalších užitečných věcí jako je například plavání.