První dny v MŠ

Adaptace dětí v naší mateřské škole probíhala hravou formou, kdy se děti postupně seznamovaly s programem mateřské školy.