Vítání jara

Jako kdyby jaro vědělo, že už se chystáme Moranu vynést, připravilo nám ve středu 20. března krásné slunečné počasí. Děti se s nadšením střídaly v nesení Morany a za doprovodu písniček a básniček cesta rychle utíkala.